Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 20/6/2018]

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών έως 31/08/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”. 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 13/4/2018
Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων έως και Δευτέρα 23/04/2018
 
Κατάθεση δικαιολογητικών: Έδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9 –Μαρούσι από 9:00 έως 14:00 "
 

ANAΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατηγορία ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων 
γ. Πίνακας αποκλειομένων


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018 (7ΣΗΚΟΚΚΣ-ΓΚΚ) 457 KB 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 190 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 469 KB 

Επιστροφή