Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 06-10-2017

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 16-10-2017

ΑΔΑ: 6ΑΚΟ465ΤΒΞ-ΝΛΧ, (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%9A%CE%9F465%CE%A4%CE%92%CE%9E-%CE%9D%CE%9B%CE%A7)

Νεότερη Ανακοίνωση 30-10-2017:

Σε συνέχεια της από 1265/29-09-2017 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως ογδόντα  (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ: Οι ενστάσεις των ενδιαφερομένων επί των πινάκων προσωρινής κατάταξης για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ειδικότητας Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (αρ. πρωτ. :1265/29-09-2017) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου  μπορούν να κατατίθενται για δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων ήτοι από τις 31-10-2017 έως και τις  09-11-2017, ημέρα Πέμπτη. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9, 2ος όροφος, τηλ. 2132038200-201 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Νεότερη Ανακοίνωση 15-11-2017:

Σε συνέχεια της από 1265/29-09-2017 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου για την πρόσληψη έως ογδόντα  (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με βασικό κριτήριο την ανεργία και με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτει το υφιστάμενο Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο. ( ΦΕΚ 1774 /Β/ 17-06-2016).


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ 2017-2018 52 KB 
Υπεύθυνη Δήλωση 83 KB 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 423 KB 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 186 KB 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2017 - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 112 KB 
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης_1_(15-11-2017) 110 KB 
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης_2_(15-11-2017) 143 KB 

Επιστροφή