Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α"***Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης"

Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) "Αμαρυσία Αρτεμις" με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1)  ΔΕ Μουσικού  Ειδικής Αγωγής για την υλοποίηση της Πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος, διάρκειας έως 31/8/2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων από 12/02/2016 έως και 16/02/2016.

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 10:00 έως 14:00.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ 164 KB 
Παράρτημα ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ 600 KB 
Αίτηση ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ 140 KB 
Πίνακας κατάταξης ΔΕ Μουσικού Ειδικής Αγωγής 343 KB 
Πίνακας Επιτυχόντων ΔΕ Μουσικών 79 KB 
Πίνακας Αποκλειόμενων ΔΕ Μουσικών 75 KB 

Επιστροφή