Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. Αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχόντων.

 Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) "Αμαρυσία Αρτεμις" με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα  2 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, 1 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2016 .

Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων από 28/11/2015 έως και 7/12/2015.

Κατάθεση Δικαιολογητικών : Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 10:00 έως 14:00.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση 170 KB 
Παράρτημα 600 KB 
Αίτηση 141 KB 
Πίνακας κατάταξης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 87 KB 
Πίνακας επιτυχόντων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 76 KB 
Πίνακας κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 93 KB 
Πίνακας επιτυχόντων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 75 KB 
Πίνακας κατάταξης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 93 KB 
Πίνακας επιτυχόντων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 75 KB 

Επιστροφή