Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας 8 μηνών

Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ογδόντα (80) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 31-10-2015
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 09-11-2015
 
Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση 231 KB 
Παράρτημα 508 KB 
Αίτηση 186 KB 
Πίνακας_Κατάταξης_ΣΟΧ_2015 401 KB 

Επιστροφή