Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΠ Α Ρ Α Τ Α Σ Η
Εγγραφών-Επανεγγραφών
σχολικού έτους 2017-2018
στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Αμαρουσίου
έως και τη
Δευτέρα   3/7/2017
Ανακοίνωση σχετικά με πρώην Σχολικούς Φύλακες και Δημοτικούς Αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο Δήμο Αμαρουσίου.

        Κατ’εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του Ν.4325/2015, ο Δήμος Αμαρουσίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πρώην Σχολικούς Φύλακες και Δημοτικούς Αστυνομικούς, όπως καταθέσουν σχετική αίτηση έως και τις 21/05/2015 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου Β.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα.Επιστροφή