Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών

  Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ’αριθ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση  θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ογδόντα (80) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, διάρκειας 8μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 12/12/2014
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 22/12/2014


 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση 146 KB 
Παράρτημα 522 KB 
Αίτηση 101 KB 
Πίνακας Κατατάξης 397 KB 

Επιστροφή