Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


 Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών-Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης

  Ο Δήμος Αμαρουσίου με την υπ'αριθ. ΣΟΧ1/2013 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, ογδόντα (80) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων : 08/11/2013

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 17/11/2013

Ανακοίνωση
Παράρτημα
Αίτηση


Ανακοίνωση του Δήμου Αμαρουσίου κατόπιν έκδοσης της υπ'αριθ. 36/24-1-2014 απόφασης Α.Σ.Ε.Π.

Πίνακας επιτυχόντων της ΣΟΧ1/2013Επιστροφή