Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα μητρώα αρρένων  


Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στη Νομαρχία.

Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης

Αίτηση

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Νομαρχία, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση

Επιστροφή