Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας  

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Οι θετοί γονείς ή ο ίδιος ο υιοθετημένος, στην περίπτωση που είναι ενήλικος, κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας 

Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία
Αίτηση

Επιστροφή