Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνωρίσεως τέκνου εκτός γάμου  

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Το αναγνωριζόμενο τέκνο κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο και σε περίπτωση που είναι ανήλικος, την αίτηση κάνει κάθε πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Επικυρωμένο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης. 
  • Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεων με τα νέα στοιχεία.


Αίτηση

Σε περίπτωση που πρόκειται για άρρεν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προηγηθεί λη αλλαγή στα Μητρώα Αρρένων

Επιστροφή