Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα  

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)
Για άνδρες

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης

Αίτηση

Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στη Νομαρχία, όπου και λαμβάνεται η σχετική απόφαση.

Για γυναίκες
Η ενδιαφερόμενη κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία που να αναγράφει επιπλέον το στοιχεία της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης.


Αίτηση

 Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)
 Ο/Η ενδιαφερόμενος/η κάνει σχετική αίτηση στη Νομαρχία.

Επιστροφή