Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Μειωμένη Θητεία  
  • Ένορκη βεβαίωση από Ειρηνοδικείο ή Συμβολαιογράφο για στρατολογική χρήση
  • ταυτότητα
  • Αίτηση
Επιστροφή