Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας  

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο, συμπληρώνοντας επίσης και μια Δήλωση του Ν.1599/86.

Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Επιστροφή