Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Έκδοση πιστοποιητικού για ταυτότητα (συμπληρωμένα τα 12 έτη) 

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας κάποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο (π.χ βιβλιάριο υγείας).

Αίτηση

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Επιστροφή