Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Έκδοση πιστοποιητικού για σπουδές στο εξωτερικό  

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Δήλωση Ν.1599/86 
  • Μια φωτογραφία 

 Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται αυθημερόν.

Επιστροφή