Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βελτίωση Φωτισμού


Βελτίωση φωτισμού
Ναι μπορεί να βελτιωθεί ο φωτισμός του δρόμου σας αρκεί να αντέχει το δίκτυο. Για τη βελτίωση του φωτισμού μπορείτε:

Τηλεφωνικώς να το ζητήσετε από το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.


Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή Δημότη 15321.
Επιστροφή