Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Κάλλυψη λακκουβών

Λακκούβα σε δρόμο
Αρμόδια Υπηρεσία: Τμήμα Συντήρησης Οδών,  Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, την διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο που βρίσκεται η λακκούβα.

Η αποκατάσταση του δρόμου από την λακκούβα γίνεται το συντομότερο δυνατό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Σε περίπτωση επικίνδυνης λακκούβας λαμβάνονται άμεσα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγήν ατυχήματος. H αποκατάσταση γίνεται μέσα σε 10 ημέρες από την στιγμή που θα ενημερωθούν τα συνεργεία του Δήμου ( άρθρο 7 του Ν3481/06 ).

Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή Δημότη 15321.
Επιστροφή