Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Συντήρηση Πρασίνου

Γίνεται από τα συνεργεία πρασίνου σε συνεργασία με την γεωπόνο του Δήμου.
Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή Δημότη 15321.
Επιστροφή