Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Πως μπορώ να πάρω άδεια διαφήμισης;  

Για άδειες υπαίθριας διαφήμισης Α', Β', Γ' κατηγορίας απαιτούνται τα κάτωθι:

  • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για εκτύπωση)
  • Στατική μελέτη διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού.
  • Σχέδιο (μακέτα) της τοποθέτησης διαφήμισης.
  • Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακίνητου εάν πρόκειται για ιδιωτικό χώρο.
  • Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της διαφήμισης από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο για φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, στις περιπτώσεις όπου εκ του νόμου επιτρέπεται.
  • Διάγραμμα κάλυψης, όπου να αποτυπώνεται η θέση της προς τοποθέτηση πινακίδας.
 
Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Για να εκδοθεί άδεια προηγείται γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Ο χρόνος που απαιτείται για να εκδοθεί η άδεια είναι περίπου 2 μήνες. Η παραλαβή της άδειας γίνεται από το Τμήμα Εσόδων, εφόσον έχει πληρωθεί πρώτα το αντίστοιχο τέλος στην Ταμειακή Υπηρεσία
 

Για διαφήμιση Δ' κατηγορίας:
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία διαφήμισης δεν απαιτείται άδεια, παρά μόνο καταβολή τέλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Διεύθυνση: Πλαταιών 57 Μαρούσι (στο πρώτο όροφο της Εφορίας Αμαρουσίου).
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (210) 8023000.
Τα έσοδα αποδίδονται στο Δήμο μετά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

 
Χρειάζεται άδεια για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας σε ιδιωτικό χώρο;
Ναι. Για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε ιδιωτικό χώρο απαιτείται άδεια από τον δήμο, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 2946/2001 , εφόσον η πινακίδα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της 52138/03 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ʼρθρο 4, 2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ), και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Νόμου 2696/1999. Σε περιπτώσεις παραβάσεων εφαρμόζονται οι κυρώσεις για την παράνομη διαφήμιση, όπως περιγράφονται παρακάτω.
 
Ποιες είναι οι κυρώσεις για παράνομη διαφήμιση;
Σε περίπτωση παράνομης διαφήμισης, σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατόπιν αυτοψίας, ειδοποιεί εγγράφως τον παραβάτη έτσι ώστε να απομακρύνει ο ίδιος την παράνομη διαφήμιση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που δεν απομακρυνθεί, επιβάλλεται σχετικό πρόστιμο. Το πρόστιμο κυμαίνεται από 1.467,35 έως 29.347,03 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο καθορίζεται κατόπιν συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια συνεργεία του Δήμου προχωρούν στην αποξήλωση της παράνομης διαφήμισης. Στο ποσό του προστίμου προστίθενται και τα έξοδα αποξήλωσης που καλείται να πληρώσει ο παραβάτης. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί, το πρόστιμο παίρνει 1% (έως 200%) προσαύξηση επί του συνολικού ποσού για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει καταβληθεί το πρόστιμο εφαρμόζεται ο Νόμος περί Δημοσίων Εσόδων (Βασιλικό Διάταγμα 24/9-20.10.1958).
 

Χρειάζεται άδεια για την τοποθέτηση επιγραφών σε κτίρια;
Σύμφωνα με τις διατάξεις της 38810/02 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι επιγραφές που αναγράφονται, προσαρτώνται ή αναρτώνται σε τοίχους, προθήκες, θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών και είναι σχετικές με εργασίες που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου και επιτρέπονται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου, με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ότι οι επιγραφές έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 m.
  • Ότι οι επιγραφές μπορούν να εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 m.
  • Σε περίπτωση που υπάρχει στην όψη του κτιρίου εμφανής κάνναβος, ότι οι επιγραφές τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων, χωρίς να τα επικαλύπτουν.
  • Ότι σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.
 

Σε κτίρια με ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, επιπλέον του ισογείου, η τοποθέτηση μίας μόνον επιγραφής άνωθεν του ισογείου. Και η επιγραφή αυτή τοποθετείται παράλληλα με την όψη του κτιρίου. Σε καμία περίπτωση η επιγραφή αυτή, δεν επιτρέπεται να καλύπτει παράθυρα ή διαφανή τμήματα των υαλοστασίων. Η επιγραφή αυτή μπορεί όμως να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία, με διαστάσεις κατ' ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 m, τα οποία μπορεί να διατάσσονται και καθέτως σε μια στήλη μέγιστου πλάτους ενός στοιχείου.

Σε περίπτωση που στην αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την έκδοση της οικοδομικής άδειας, προβλέπεται θέση για την τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου, η τοποθέτηση της επιγραφής αυτής επιτρέπεται μόνον στην προβλεπόμενη θέση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τοποθέτηση επιγραφής άνωθεν του ισογείου κτιρίου, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

Κατ' εξαίρεση, οι επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων, επιτρέπεται να είναι κάθετες προς την όψη του κτιρίου. Οι κάθετες αυτές επιγραφές έχουν διαστάσεις κατ' ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 m. To κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 3 m από τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν των 0,50 m. από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Η ανάρτηση ή τοποθέτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών, στα προστεγάσματα και στις λειτουργικές προεξοχές (έρκερ) των κτιρίων απαγορεύεται.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενημερωτικών επιγραφών που δηλώνουν την ιδιότητα των ενοίκων, επί τοίχου παρά την είσοδο κτιρίου ή αυλόθυρα με μέγιστες διαστάσεις 0,20 m Χ 0,30 m.

Για τους παραβάτες των παραπάνω, εφαρμόζονται αναλόγως οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 2946/2001 (πρόστιμο ύψους 586,94 € έως 5.869,41 €, ανάλογα με τις περιστάσεις και την βαρύτητα της παράβασης) και το Ν. 3028/2002.

Επιστροφή