Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
 
Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση ΤΑΠ σε μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο;  


Για βεβαίωση ΤΑΠ σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα απαιτείται:

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Οικοδομικό Τετράγωνο και οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο της ιδιοκτησίας. Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων. Η βεβαίωση Τ.Α.Π δίνεται την ίδια μέρα εφ' όσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επιστροφή