Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες - κτίσματα  


Καταγγελία αυθαίρετων οικοδομικών εργασιών ή κτισμάτων
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση  επωνύμως, με πλήρη στοιχεία και Αρ. Αδείας, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του ζητώντας να γίνει αυτοψία. Σχετική απάντηση θα λάβει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί μετά την αυτοψία;
Αφού συνταχθεί και θυροκολληθεί έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και τελεσιδικήσει, επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη (πρόστιμο ανέγερσης & πρόστιμο διατήρησης).

Επιστροφή