Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Θεώρηση όρων δόμησης  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Για θεώρηση όρων δόμησης απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:200 ή 1:500 (2 Αντίγραφα)
  • Αμοιβές μηχανικού
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Τα αντίγραφα χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργασίμων ημερών
 
Χρήση γης
 

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Για χρήση γης απαιτούνται τα εξής:

  • Ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου ή η ονομασία των γύρω δρόμων που το περικλείουν ή κατάθεση κτηματολογικού διαγράμματος.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Τα αντίγραφα χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργασίμων ημερών.
Επιστροφή