Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Σύνταξη πράξεως αναλογισμού  


Αρμόδια Υπηρεσία:
 Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για σύνταξη πράξεως αναλογισμού απαιτούνται τα εξής:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα (2 αντίγραφα) σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 (αναλόγως της έκτασης) κατάλληλο για σύνταξη της πράξεως αναλογισμού σύμφωνα με την Νομοθεσία με κτηματολογικό πίνακα με ονόματα και διευθύνσεις όλων όσων θα συμμετέχουν.
  • Πρόχειρο Κτηματολογικό Πίνακα.
  • Συμβόλαια.
  • Αμοιβή Μηχανικού.
  • Ότι άλλο ζητηθεί από την Υπηρεσία.
 

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, διενεργεί αυτοψία (κατόπιν προσκλήσεως με δικαστικό επιμελητή) και αν όλα έχουν καλώς προχωρεί στην σύνταξη της πράξης. Η πράξη κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ένστασης. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων η υπηρεσία υποβάλλει εισήγηση στο Νομάρχη, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στους ενδιαφερόμενους.

Ελάχιστος χρόνος διεκπεραίωσης,2 μήνες, ο οποίος αυξάνεται σε 3 μήνες σε περίπτωση ιδιωτικού διακανονισμού. Η πράξη αναλογισμού ισχύει επ' αόριστο.

Επιστροφή