Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Εγγραφή Μηχανικού στο Μητρώο Επαγγελματικών Τεχνικών  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για εγγραφή Μηχανικού στο Μητρώο Επαγγελματικών Τεχνικών απαιτούνται τα εξής: 

  • Υποβολή αίτησης με τη σφραγίδα του μηχανικού (υπάρχει συγκεκριμένη αίτηση στην γραμματεία της Πολεοδομίας) προς την Πολεοδομία.
  • Βεβαίωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ότι είναι μηχανικός.
  • Φωτογραφία
  • Βεβαίωση των εισφορών από το ΤΣΜΕΔΕ.
 
Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Επιστροφή