Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση για χώρους γκαράζ που δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για βεβαίωση χώρου γκαράζ που δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Πρωτότυπο διάγραμμα κάλυψης (σε περίπτωση που δεν έχετε το πρωτότυπο διάγραμμα κάλυψης υπάρχει στο αρχείο της Πολεοδομίας).
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου. Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εντός 10 εργάσιμων ημερών.
Επιστροφή