Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση απόστασης κτιρίου άνω 50μ από Σχολείο, Νοσοκομείο κ.λ.π  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για βεβαίωση απόστασης κτιρίου απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
 
Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου. Προσοχή! Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου ή οι γύρω δρόμοι του Οικοδομικού Τετραγώνου. Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία και χορηγεί την βεβαίωση εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Επιστροφή