Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Βεβαίωση απόστασης κτιρίου άνω 50μ από Σχολείο, Νοσοκομείο κ.λ.π  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για βεβαίωση απόστασης κτιρίου απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
 
Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου. Προσοχή! Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός του Οικοδομικού Τετραγώνου ή οι γύρω δρόμοι του Οικοδομικού Τετραγώνου. Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία προβαίνει σε αυτοψία και χορηγεί την βεβαίωση εντός 15 εργάσιμων ημερών.
Επιστροφή