Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  

Απαιτείται:

Υποβολή Αίτησης
Κάτοψη και τομή του καταστήματος σε τέσσερα (4) αντίγραφα συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Α-Β /8577/83 Υγειονομικής Διάταξης τα οποία θα περιέχουν την παρακάτω υπεύθυνη Δήλωση:
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 246 Β/ 07 άρθρο 7


Ο Υπογραφόμενος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (μηχανικός)
(αρ. Μητρώου). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .βεβαιώνω ότι το υφιστάμενο κτίριο όπου ο προβλεπόμενος χώρος για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι νόμιμο και ο περιγραφόμενος χώρος (ολογράφως και αριθμητικώς). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ισόγειο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πατάρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπόγειο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Είναι Κύριας Χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δεν υπάρχει αυθαίρετο
Έχει πρασιά ή όχι

 

 

Μαρούσι, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Υπογραφή Μηχανικού

Επιστροφή