Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση κύριας χρήσης για καταστήματα προ του 1955 (χωρίς άδεια ή σχέδια εγκεκριμένα)  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για βεβαίωση κύριας χρήσης απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Βεβαίωση Αντιδημάρχου ότι το κτίσμα έχει αναγερθεί προ του έτους 1955.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/85 του ιδιοκτήτη ότι ο χώρος λειτουργεί ως κατάστημα προ της ισχύος του από 1-8-95 Βασιλικού Διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του κράτους και η χρήση του αυτή παραμένει μέχρι σήμερα.
  • Δήλωση αντοχής από μηχανικό.
  • Φωτογραφίες.
 

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και αν δεν απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης χορηγείται η βεβαίωση η οποία ισχύει επ' αόριστο. Ο χρόνος που απαιτείται για να χορηγηθεί η βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο είναι από 2 εβδομάδες έως 1 μήνα.

Επιστροφή