Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άδεια επισκευών και διαρρυθμίσεων με επέμβαση στις όψεις  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για έκδοση άδειας ελαιοχρωματισμού απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς Πολεοδομία.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα.
  • Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης: α) Κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων. β) Τομές. γ) Φωτογραφίες όλων των όψεων.
  • Κατόψεις όλων των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση.
  • Δύο τομές στα επίπεδα που γίνονται οι επεμβάσεις και οι οποίες εκλέγονται ώστε να τέμνουν τα νέα δομικά στοιχεία.
  • Νέες όψεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης.
  • Σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.
 
Ο φάκελος ελέγχεται (για την πληρότητα) πρώτα από Μηχανικό της Πολεοδομίας και εφόσον γίνει δεκτός κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο φάκελος χρεώνεται σε τοπογράφο και μηχανικό εφαρμογής. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος στο τοπογραφικό. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλείνει ραντεβού με τον μηχανικό που έχει χρεωθεί το φάκελο, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των Αρχιτεκτονικών. Το ραντεβού ορίζεται επί τόπου ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με τον μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων τα σχέδια σφραγίζονται και ακολουθεί έλεγχος Φορολογικών και η τελική υπογραφή της άδειας.

Η άδεια ισχύει για 4 χρόνια και μπορεί να αναθεωρηθεί για την τροποποίησης της ή για την παράταση της ισχύος της. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε 9 μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται βάση του ΦΕΚ 394Δ/83 και 795Δ/93 περί τρόπου εκδόσεως αδειών. Προσοχή!!!!! Χωρίς χρήση ικριωμάτων-σκαλωσιές δεν απαιτείται έκδοση άδειας.
Επιστροφή