Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος 
Έκδοση άδειας δημιουργίας χώρων Στάθμευσης  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για έκδοση άδειας γκαράζ απαιτούνται τα εξής:

  • Αίτηση με ανάθεση - ανάληψη - φύλλο ελέγχου - προϋπολογισμό.
  • Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη.
  • Συμβολαιογραφική πράξη και Μεταγραφή, δέσμευσης του χώρου για Γκαράζ.
  • Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
  • Συμβόλαιο - Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
  • Αιτιολογημένη έκθεση.
 
Ο φάκελος ελέγχεται (για την πληρότητα) πρώτα από Μηχανικό της Πολεοδομίας και εφόσον γίνει δεκτός κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο φάκελος χρεώνεται σε τοπογράφο και μηχανικό εφαρμογής. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος στο τοπογραφικό. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλείνει ραντεβού με τον μηχανικό που έχει χρεωθεί το φάκελο, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των Αρχιτεκτονικών. Το ραντεβού ορίζεται επί τόπου ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με τον μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων τα σχέδια σφραγίζονται και ακολουθεί έλεγχος Φορολογικών και η τελική υπογραφή της άδειας.

Η άδεια ισχύει για 4 χρόνια και μπορεί να αναθεωρηθεί για την τροποποίησης της ή για την παράταση της ισχύος της. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε 9 μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται βάση του ΦΕΚ 394Δ/83 και 795Δ/93 περί τρόπου εκδόσεως αδειών.
Επιστροφή