Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άδεια περίφραξης σε εκτός σχεδίου περιοχής  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για περίφραξη (απλό συρματόπλεγμα) οικόπεδου σε εκτός σχεδίου περιοχής, δεν απαιτείται έκδοση άδειας.

ʼδεια περιτοιχίσεως σε εκτός σχεδίου περιοχής

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για έκδοση άδειας περιτοιχίσεως (μάντρα) οικοπέδου σε εκτός σχεδίου περιοχής απαιτούνται τα εξής:

  • Αίτηση με ανάθεση - ανάληψη - φύλλο ελέγχου - προϋπολογισμό.
  • Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής μηχανικού.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη.
  • Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών.
  • Συμβόλαιο - Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας.
  • Αιτιολογημένη έκθεση.
 
Ο φάκελος ελέγχεται (για την πληρότητα) πρώτα από Μηχανικό της Πολεοδομίας και εφόσον γίνει δεκτός κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο φάκελος χρεώνεται σε τοπογράφο και μηχανικό εφαρμογής. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος στο τοπογραφικό. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή αν οι παρατηρήσεις είναι μη ουσιώδεις και επιτρέπουν την συνέχεια του ελέγχου, ο φάκελος γίνεται δεκτός προ τελικής υπογραφής. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλείνει ραντεβού με τον μηχανικό που έχει χρεωθεί το φάκελο, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των Αρχιτεκτονικών. Το ραντεβού ορίζεται επί τόπου ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με τον μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Αρχιτεκτονικών τα σχέδια σφραγίζονται και ακολουθεί ο έλεγχος Στατικών (αν απαιτείται), Φορολογικών και η τελική υπογραφή της άδειας.

Η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 χρόνια και μπορεί να αναθεωρηθεί για την τροποποίησης της ή για την παράταση της ισχύος της. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε 9 μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται βάση του ΦΕΚ 394Δ/83 και 795Δ/93 περί τρόπου εκδόσεως αδειών.
Επιστροφή