Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Άδεια κοπής δέντρου σε οικόπεδο  


Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για έκδοση άδειας κοπής δέντρου απαιτούνται τα εξής:

  • Αίτηση με ανάθεση - ανάληψη - φύλλου ελέγχου - προϋπολογισμός.
  • Τοπογραφικό σύμφωνο με τις προδιαγραφές στο οποίο σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία που βρίσκονται τα δέντρα που πρόκειται να κοπούν σαφώς ορισμένα με εξάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου.
  • Φωτογραφίες.
  • Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δέντρων που πρόκειται να κοπούν.
 
Ο φάκελος ελέγχεται (για την πληρότητα) πρώτα από Μηχανικό της Πολεοδομίας και εφόσον γίνει δεκτός κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο φάκελος χρεώνεται σε τοπογράφο και μηχανικό εφαρμογής. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος στο τοπογραφικό. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλείνει ραντεβού με το μηχανικό που έχει χρεωθεί το φάκελο, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των Αρχιτεκτονικών. Το ραντεβού ορίζεται επί τόπου ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με τον μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων τα σχέδια σφραγίζονται και ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Μετά την επιστροφή του φακέλου από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ακολουθεί ο έλεγχος Φορολογικών και η τελική υπογραφή της άδειας.

Η άδεια ισχύει για 4 χρόνια και μπορεί να αναθεωρηθεί για την τροποποίησης της ή για την παράταση της ισχύος της. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε 9 μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται βάση του ΦΕΚ 394Δ/83 και 795Δ/93 περί τρόπου εκδόσεως αδειών.
Επιστροφή