Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άδεια κοπής δέντρου σε οικόπεδο  


Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για έκδοση άδειας κοπής δέντρου απαιτούνται τα εξής:

  • Αίτηση με ανάθεση - ανάληψη - φύλλου ελέγχου - προϋπολογισμός.
  • Τοπογραφικό σύμφωνο με τις προδιαγραφές στο οποίο σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία που βρίσκονται τα δέντρα που πρόκειται να κοπούν σαφώς ορισμένα με εξάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου.
  • Φωτογραφίες.
  • Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δέντρων που πρόκειται να κοπούν.
 
Ο φάκελος ελέγχεται (για την πληρότητα) πρώτα από Μηχανικό της Πολεοδομίας και εφόσον γίνει δεκτός κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Στη συνέχεια ο φάκελος χρεώνεται σε τοπογράφο και μηχανικό εφαρμογής. Πρώτα γίνεται ο έλεγχος στο τοπογραφικό. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλείνει ραντεβού με το μηχανικό που έχει χρεωθεί το φάκελο, έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος των Αρχιτεκτονικών. Το ραντεβού ορίζεται επί τόπου ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου με τον μηχανικό. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων τα σχέδια σφραγίζονται και ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Μετά την επιστροφή του φακέλου από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ακολουθεί ο έλεγχος Φορολογικών και η τελική υπογραφή της άδειας.

Η άδεια ισχύει για 4 χρόνια και μπορεί να αναθεωρηθεί για την τροποποίησης της ή για την παράταση της ισχύος της. Η άδεια εκδίδεται μέσα σε 9 μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται βάση του ΦΕΚ 394Δ/83 και 795Δ/93 περί τρόπου εκδόσεως αδειών.
Επιστροφή