Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Επιστροφή φακέλου οικοδομικής άδειας  


Αρμόδια Υπηρεσία
: Δ/νση Πολεοδομίας (Τμήμα Οικοδομικών Αδειών)

Ο φάκελος επιστρέφεται σε τρεις περιπτώσεις:

  • Λόγω μη πληρότητας. Επιστρέφεται με διαβιβαστικό στον μηχανικό.
  • Λήξη 9/μήνου. Επιστρέφεται από την υπηρεσία με έγγραφο στον ιδιοκτήτη και με κοινοποίηση στον μηχανικό αφού ακυρωθούν τα τυχόν σφραγισμένα σχέδια. Αν δεν μπορεί να παραλάβει ο ιδιοκτήτης απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής.
  • Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη για μη συνέχιση ελέγχου του φακέλου της αδείας.
Επιστροφή