Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών  


Θεωρημένα φωτοαντίγραφα σχεδίων ή στελέχους οικοδομικής άδειας
Αρμόδια Υπηρεσία
: Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Για θεωρημένα φωτοαντίγραφα σχεδίων ή στελέχους οικοδομικής άδειας απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
 

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Προσοχή! Θεωρημένα φωτοαντίγραφα δίνονται μόνο από οικοδομικές άδειες που υπάρχουν στο αρχείο της Πολεοδομίας, δηλαδή άδειες που έχουν εκδοθεί από την Πολεοδομία Αμαρουσίου ή έχουν διαβιβαστεί από άλλες Πολεοδομίες. Απαραίτητο είναι να αναφέρεται στην αίτηση ο αριθμός άδειας και το είδος του αντιγράφου.

Τα αντίγραφα χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργάσιμων ημερών.
 
Το Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών χορηγεί επίσης και τα παρακάτω αντίγραφα:

  • Χορήγηση αντιγράφων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
  • Χορήγηση αντιγράφων διαγραμμάτων πράξης εφαρμογής
 

Προκειμένου να λάβετε αντίγραφα  από τα παραπάνω απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς στην Πολεοδομία
 
Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.

Προσοχή στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το Οικοδομικό Τετράγωνο ή οι γύρω δρόμοι του Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και το είδος του αντιγράφου που ζητάτε.

Τα αντίγραφα χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Επιστροφή