Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Σύνδεση εργοταξιακής παροχής  


Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για σύνδεση εργοταξιακής παροχής απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, ζητώντας επικυρωμένα αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας για να τα προσκομίσει στην ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ.
 
Τα επικυρωμένα αντίγραφα χορηγούνται στον ενδιαφερόμενα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Προσοχή!! όταν ο ενδιαφερόμενος θα πάει στην Δ/νση Πολεοδομίας για να παραλάβει τα αντίγραφα θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το πρωτότυπο στέλεχος της οικοδομικής άδειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σε ισχύ η άδεια (η άδεια ισχύει για 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης).
Επιστροφή