Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Όροι δόμησης/Γ.Ο.Κ.  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Πληροφορίες για Όρους δόμησης δίνονται με τους εξής τρόπους:

  • Γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως προς την Πολεοδομία.
    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναφέρουν το Οικοδομικό τετράγωνο ή τους γύρω δρόμους του Οικοδομικού τετραγώνου.
    Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας.
    Οι πληροφορίες χορηγούνται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο εντός 5 εργάσιμων ημερών.
  • Προφορικώς από τους Μηχανικούς τις ημέρες και ώρες που δέχεται κοινό η Πολεοδομία
Επιστροφή