Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδων)  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Για βεβαίωση ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου και των όμορων αυτού.
  • Αποδείξεις τραπέζης πληρωμής αμοιβών μηχανικού και ανάλυση αμοιβών.
  • Εφόσον το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο απαιτείται η προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
  • Διάγραμμα Κάλυψης και Τοπογραφικό.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και χορηγεί την βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο. Η βεβαίωση ισχύει επ' αόριστο.
Επιστροφή