Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Χορήγηση κτηματολογικών πινάκων που αφορούν υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας  

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας μαζί με απόσπασμα διαγράμματος της ιδιοκτησίας ή με ακριβή περιγραφή της θέσης της ( περιοχή , οικοδομικό τετράγωνο, κτηματολογικός αριθμός, οδός)
Επιστροφή