Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Χορήγηση κτηματολογικών πινάκων που αφορούν υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας  

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας μαζί με απόσπασμα διαγράμματος της ιδιοκτησίας ή με ακριβή περιγραφή της θέσης της ( περιοχή , οικοδομικό τετράγωνο, κτηματολογικός αριθμός, οδός)
Επιστροφή