Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση για ένταξη ή μη μιας ιδιοκτησίας στο σχέδιο  

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας μαζί με απόσπασμα διαγράμματος της Ιδιοκτησίας ή με ακριβή περιγραφή της θέσης της ( περιοχή , οικοδομικό τετράγωνο, κτηματολογικός αριθμός, οδός)
Επιστροφή