Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Βεβαίωση για κύρωση ή μη πράξης εφαρμογής  

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την συγκεκριμένη βεβαίωση, κάνοντας αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου προς τη Δ/νση Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού) με περιγραφή της θέσης του ακινήτου ή της περιοχής που τον ενδιαφέρει.
Η βεβαίωση χορηγείται συνήθως εντός 10 ημερών
Επιστροφή