Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση περί Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αμαρουσίου  

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την συγκεκριμένη βεβαίωση για το ακίνητο του, κάνοντας αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου με πλήρη περιγραφή της θέσης του ακινήτου, κατάθεση κτηματολογικού διαγράμματος ή τοπογραφικό του ακινήτου.
Η υπηρεσία βρίσκει από το αρχείο της την αντίστοιχη απόφαση και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση. Χρόνος διεκπεραίωσης συνήθως εντός 2 εβδομάδων.
Επιστροφή