Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Βεβαίωση υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας  

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου,με την προϋπόθεση ότι  έχουν κατατεθεί ήδη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή τη δήλωσης.
Μετά τον έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας για την πληρότητα υποβολής των στοιχείων της Δ.Ι., η βεβαίωση εκδίδεται συνήθως εντός 1 εβδομάδας.
Επιστροφή