Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Βεβαίωση υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας  

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου,με την προϋπόθεση ότι  έχουν κατατεθεί ήδη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή τη δήλωσης.
Μετά τον έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας για την πληρότητα υποβολής των στοιχείων της Δ.Ι., η βεβαίωση εκδίδεται συνήθως εντός 1 εβδομάδας.
Επιστροφή