Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Βεβαίωση υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας  

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου,με την προϋπόθεση ότι  έχουν κατατεθεί ήδη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή τη δήλωσης.
Μετά τον έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας για την πληρότητα υποβολής των στοιχείων της Δ.Ι., η βεβαίωση εκδίδεται συνήθως εντός 1 εβδομάδας.
Επιστροφή