Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Χορήγηση αντιγράφων διορθωτικής πράξης εφαρμογής  

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της διορθωτικής πράξης εφαρμογής κάνοντας αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Η αίτηση περιέχει πλήρη στοιχεία του ακινήτου: Οικοδομικό Τετράγωνο, στοιχεία ιδιοκτήτη, οδό ή Αρ. Πρωτ. Απόφασης Νομάρχη. Τα στοιχεία χορηγούνται συνήθως αυθημερόν ή εντός 3-4 ημερών.
Επιστροφή