Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Χορήγηση αντιγράφων διορθωτικής πράξης εφαρμογής  

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα της διορθωτικής πράξης εφαρμογής κάνοντας αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Η αίτηση περιέχει πλήρη στοιχεία του ακινήτου: Οικοδομικό Τετράγωνο, στοιχεία ιδιοκτήτη, οδό ή Αρ. Πρωτ. Απόφασης Νομάρχη. Τα στοιχεία χορηγούνται συνήθως αυθημερόν ή εντός 3-4 ημερών.
Επιστροφή