Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Χορήγηση πίνακα πράξης εφαρμογής (Π.Ε.) - Χορήγηση λοιπών στοιχείων της πράξης εφαρμογής (διαγράμματα, πίνακες και τεύχη που συνοδεύουν την Π.Ε.)  

Τα στοιχεία χορηγούνται από τη Δ/νση Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, και δίνονται στον ενδιαφερόμενο συνήθως αυθημερόν ή εντός 1 εβδομάδας, εφ' όσον πρόκειται για μεγάλες ή πολλές ιδιοκτησίες που αφορούν αρκετά στοιχεία της πράξης εφαρμογής
Επιστροφή