Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Έκδοση διορθωτικής απόφασης σε πράξη εφαρμογής - ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;  


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η διόρθωση, καθώς και τα στοιχεία του οικοπέδου (περιοχή, οικοδομικό τετράγωνο, κτημ.αριθμ.). Η αίτηση κατατίθεται στην Νομαρχία Αθηνών (Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Μεσογείων 372 Αγ. Παρασκευή), η οποία και έχει την αρμοδιότητα σύνταξης των διορθωτικών πράξεων.
  • Δήλωση ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη ή δηλώσεις ιδιοκτητών (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ) εις διπλούν (η μία δήλωση με αριθμό Πρωτοκόλλου από την Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου) Προσοχή! Πριν η δήλωση ιδιοκτησίας κατατεθεί στην Νομαρχία για την διορθωτική πράξη, θα πρέπει να κατατεθεί προηγουμένως στο Δήμο. Αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου Αμαρουσίου Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
  • Αντίγραφα συμβολαίων από 10-03-1982 και μέχρι σήμερα, καθώς και τα διαγράμματα που τα συνοδεύουν (εις διπλούν, για Νομαρχία Αθηνών και για τη Δ/νση Πολεοδομίας Αμαρουσίου - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση ιδιοκτησίας).
  • Πιστοποιητικό μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών διεκδικήσεων, κατασχέσεων, καθώς και αντίγραφα μερίδων ιδιοκτητών από το υποθηκοφυλακείο (εις διπλούν, για Νομαρχία Αθηνών και για τη Δ/νση Πολεοδομίας Αμαρουσίου - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τα οποία επισυνάπτονται  στη δήλωση ιδιοκτησίας).
  • Αντίγραφο αποσπάσματος του διαγράμματος που συνοδεύει την Πράξη Εφαρμογής.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα αν απαιτείται.
 
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται, τοποθετημένα σε φάκελο στην Δ/νση Πολεοδομίας Νομαρχία Αθηνών - Τμήμα Ε.Π.Α, Μεσογείων 372 Αγ. Παρασκευή.
 
Τι υποχρεούται να κάνει ο πολίτης μετά τη σύνταξη μιας διορθωτικής πράξης εφαρμογής;
Υποχρεούται να μεταγράψει τη διορθωτική πράξη εφαρμογής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (για τις περιοχές του Αμαρουσίου στο Υποθηκοφυλακείο Αμαρουσίου -Κηφισίας 137 Μαρούσι, 210-8020807) και να προσκομίσει στην Δ/νση Πολεοδομίας Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού το πιστοποιητικό μεταγραφής.
 
Είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας σε νεοενταχθείσα περιοχή, που δεν κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής;
Η έκδοση οικοδομικής άδειας σε νεοενταχθείσα περιοχή, στην οποία έχει κυρωθεί η συνολική πράξη εφαρμογής, δεν είναι δυνατή, είναι όμως δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις υπό προϋποθέσεις  εφ’ όσον προηγηθεί κύρωση μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. που βρίσκεται το ακίνητο.
 
Που πρέπει να απευθυνθώ στην περίπτωση που απαιτηθεί μεμονωμένη πράξη εφαρμογής;
Η μεμονωμένη πράξη εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) γίνεται από την Νομαρχία Αθηνών (Τομέας Ανατολικής Αθήνας) Μεσογείων 372 Αγ. Παρασκευή
Μετά την κύρωσή της , η Μ.Π.Ε. διαβιβάζεται στην Δ/νση Πολ/μιας Δήμου Αμαρουσίου η οποία τηρεί σχετικό αρχείο.
Επιστροφή