Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού  


Αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, έχοντας ως κύριο άξονα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και ασχολείται:

  • Τροποποιήσεις σχεδίων (Δ.Ι) 
  • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • Βεβαιώσεις πολεοδομικού περιεχομένου
  • Κτηματολογικά Στοιχεία
  • Έγκριση δρόμων πριν το 1923
  • Απαλλοτριώσεις σχεδίου Πόλεως
  • Περιοχές Ζ.Ο.Ε
  • Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου & εντός ορίων του Γ.Π.Σ
 

Στη συνέχεια , παρέχοντα πληροφορίες για τα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:

 

 

Επιστροφή