Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού  


Αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, έχοντας ως κύριο άξονα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και ασχολείται:

  • Τροποποιήσεις σχεδίων (Δ.Ι) 
  • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • Βεβαιώσεις πολεοδομικού περιεχομένου
  • Κτηματολογικά Στοιχεία
  • Έγκριση δρόμων πριν το 1923
  • Απαλλοτριώσεις σχεδίου Πόλεως
  • Περιοχές Ζ.Ο.Ε
  • Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου & εντός ορίων του Γ.Π.Σ
 

Στη συνέχεια , παρέχοντα πληροφορίες για τα ακόλουθα ειδικότερα θέματα:

 

 

Επιστροφή