Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας  

Η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας γίνεται στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί η πληρότητα των στοιχείων της δήλωσης ιδιοκτησίας από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Το έντυπο δήλωσης ιδιοκτησίας συμπληρώνεται εις διπλούν, με συνημμένα εις απλούν και τα στοιχεία της παρ.6 του εντύπου. Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης γίνεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα της Πολεοδομίας (τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού), σχετικά με την αναγκαιότητα της δήλωσης. Εφ' όσον προσκομισθούν πλήρως τα στοιχεία, ο έλεγχος από την υπηρεσία για την παραλαβή της δήλωσης (ΔΕΚΤΟΝ) γίνεται αυθημερόν και ο ενδιαφερόμενος μπορεί άμεσα να την καταθέσει στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
 

Πόσο αναγκαία είναι η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Δήμο;
Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο Δήμο είναι άκρως αναγκαία γιατί:

  • Εξασφαλίζει την εφαρμογή του νόμου
  • Συντάσσεται ολοκληρωμένα και ορθά η πράξη εφαρμογής
  • Γίνεται ορθά η μεταγραφή της πράξης εφαρμογής
  • Αποφεύγονται διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
  • Απαιτείται για κάθε μεταγενέστερο συμβόλαιο μεταβίβασης
 
Για ποιες περιοχές απαιτείται η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας;
Η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας αφορά περιοχές που έχουν ενταχθεί με το καθεστώς του Ν.1337/83.
 

Πως μπορώ να πάρω βεβαίωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας;
Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να κάνει αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι έχουν κατατεθεί ήδη όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης.

Μετά τον έλεγχο στο αρχείο της Υπηρεσίας για την πληρότητα υποβολής των στοιχείων της Δήλωσης Ιδιοκτησίας, η βεβαίωση εκδίδεται συνήθως εντός 1 εβδομάδας.

Επιστροφή