Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Αίτημα που αφορά τα δίκτυα του Δήμου
 
Δικαιολογητικά
 
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 
Σαφής διατύπωση θέσης
 
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Τεχνική Υπηρεσία
 
Σημεία Υποβολής Αίτησης Δημαρχείο 
ΚΕΠ Αμαρουσίου
Internet
Επιστροφή