Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Αίτημα για δημιουργία, πλήρη ανακατασκευή οδού

Δικαιολογητικά
 
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 
Σαφής διατύπωση θέσης
 
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Τεχνική Υπηρεσία
 
Σημεία Υποβολής Αίτησης Δημαρχείο 
ΚΕΠ Αμαρουσίου
Internet
 
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 
 
Τα αιτήματα συγκεντρώνονται ανά κατηγορία & εντάσσονται σε αντίστοιχες εργολαβίες ανάλογα με το τι προβλέπεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα
Επιστροφή