Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Αίτημα για δημιουργία, πλήρη ανακατασκευή οδού

Δικαιολογητικά
 
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 
Σαφής διατύπωση θέσης
 
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Τεχνική Υπηρεσία
 
Σημεία Υποβολής Αίτησης Δημαρχείο 
ΚΕΠ Αμαρουσίου
Internet
 
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 
 
Τα αιτήματα συγκεντρώνονται ανά κατηγορία & εντάσσονται σε αντίστοιχες εργολαβίες ανάλογα με το τι προβλέπεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα
Επιστροφή