Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Αίτημα για δημιουργία, πλήρη ανακατασκευή οδού

Δικαιολογητικά
 
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) 
Σαφής διατύπωση θέσης
 
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση

Τεχνική Υπηρεσία
 
Σημεία Υποβολής Αίτησης Δημαρχείο 
ΚΕΠ Αμαρουσίου
Internet
 
Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις
 
 
Τα αιτήματα συγκεντρώνονται ανά κατηγορία & εντάσσονται σε αντίστοιχες εργολαβίες ανάλογα με το τι προβλέπεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα
Επιστροφή